BDAR
Privatumo politika

Taryba

Tarybos pirmininkė, pavaduotojas

Tarybos pirmininkė
Prof.  dr. Jolanta Janutėnienė

Inžinerijos katedros profesorė, programų vadovė.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 93
El. paštas

Tarybos pirmininkės pavaduotojas
doc. dr. Mindaugas Kurmis

Tarybos pirmininkės pavaduotojas,
Informatikos ir statistikos katedros vedėjas, programos vadovas.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 78
El. paštas

Tarybos nariai

Prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas

Jūrų inžinerijos katedros profesorius.

Prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas

Jūrų inžinerijos katedros profesorius, programos specializacijos vadovas. 

Doc. dr. Rima Mickevičienė

Jūrų inžinerijos katedros vedėja, programų vadovė, docentė.

Doc. dr. Audrius Senulis

Inžinerijos katedros vedėjas, programų vadovas, docentas.

Doc. dr. Gediminas Gricius

Informatikos ir statistikos katedros docentas, programos vadovas

Doc. dr. Birutė Plačienė

Jūrų inžinerijos katedros docentė, programų vadovė.

Prof. dr. Inga Dailidienė

Jūros tyrimų instituto profesorė. 

Doc. dr. Martynas Bučas

Jūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

Dr. Jevgenija Rutė

Jūrų inžinerijos katedros lektorė, programos vadovė.

I pakopos studentė Erika Petrulytė

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė.

Lekt. dr. Lukas Norkevičius

Jūrų inžinerijos katedros lektorius.