BDAR
Privatumo politika
Struktūra | Katedros

Jūrų inžinerijos katedra

Apie katedrą

Jūrų inžinerijos katedra tęsia ilgametes akademines tradicijas, globaliai veikiančiam jūriniam sektoriui rengdama inžinerinį personalą, vystydama mokslą jūrų transporto ir statybos inžinerijos kryptyse.

2023-2024 studijų metams Jūrų inžinerijos katedra siūlo I ir II studijų pakopos atnaujintas programas, neturinčias analogų kituose šalies universitetuose:

  • Bakalauro programą “Jūrų transporto inžinerija” (valst. kodas 6121EX068) su specializacija “Laivų projektavimas ir statyba” (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis).
  • Bakalauro programą „Statybos inžinerija ir uosto statiniai “ (valst. kodas 6121EX067) bakalauro programą (lietuvių kalba).
  • Magistrantūros programą „Laivybos ir uostų inžinerija“ (valst. kodas 6211EX066) su specializacijomis “Jūrų uostų valdymas“ (lietuvių ir anglų kalbomis), „Tvari  jūrų energetikos inžinerija“ (lietuvių kalba), „Laivų projektavimas ir statyba“ (lietuvių ir anglų kalbomis).
  •  „Uosto statiniai“ (valst. kodas 6211EX070) magistrantūros programą (lietuvių k.).

Profesiniams bakalaurams siūlome sesijinę papildomų studijų programą „Integruota inžinerija“. Akademiniai užsiėmimai vyksta du kartus per metus po tris savaites studijų kalendoriuje numatytu laiku, iš jų dalis - pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį. Baigusiems programą, išduodama Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į KU inžinerijos krypties magistrantūros studijas. Profesiniai bakalaurai, baigę inžinerijos, technologijų mokslų studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas, į minėtas magistrantūras priimami be papildomų studijų, jei konkursinis balas ne mažesnis nei 8,5.

Katedra vykdo  jungtinę VilniusTech-VDU-KU-KTU Transporto inžinerijos doktorantūros studijų programą, apimančią „žaliosios“ laivybos, transporto energetikos ir jūrinių uostų plėtros tyrimus, todėl Jūrų inžinerijos katedros akademinis personalas kasmet pasipildo jaunais mokslininkais.

Siekiant aukštos studijų kokybės, daug dėmesio skiriama tiek inžinerinių, tiek bendrųjų  praktinių įgūdžių formavimui: studentams dėsto dėstytojai praktikai, kursinių ir baigiamųjų darbų tyrimai siejasi su jūrų pramonės, laivybos, uosto statinių problemų sprendimu, skatinamas studentų tarptautinis mobilumas, vyresniuose kursuose pereinama prie vakarinio tvarkaraščio, patogesnio dirbantiems studentams.

Įgytos patirtys leidžia absolventams lengvai prisitaikyti darbo vietoje,  imtis atsakomybės ir užimti vadovaujančias įvairaus rango vadovų pareigas.

Jūrų inžinerijos katedros darbuotojai

Doktorantai

Mokslinė veikla

Projektai

Publikacijos

Džiaugiamės studentų pasiekimais

Kontaktai

Jūrų inžinerijos katedros
Administratorė
Aušra Gricė
Bijūnų g. 17
91225 Klaipėda, Lithuania
Tel.: (8 46) 39 87 29
E. paštas: jik.jtgmf@ku.lt

Jūrų inžinerijos katedros vedėja
Jūrų transporto inžinerijos bakalauro studijų programos vadovė
doc. dr. Rima Mickevičienė
Bijūnų g. 17
91225 Klaipeda, Lithuania
Tel.: (8 46) 39 86 90
E. paštas: rima.mickeviciene@ku.lt

Laivybos ir uostų inžinerijos
studijų programų vadovė
Birutė Plačienė
Bijūnų g. 17
91225 Klaipėda, Lithuania
Tel.: (8 46) 39 87 29
E. paštas: birute.placiene@ku.lt
 

Statybos inžinerijos ir uosto statinių,
Uostų statinių studijų programų vadovas
Vygantas Bagočius
Bijūnų g. 17
91225 Klaipėda, Lithuania
Tel.: (8 46) 39 87 29
E. paštas: vygantas.bagocius@ku.lt

 

 

 

 

Integruotos inžinerijos,
studijų programų vadovė
Jevgenija Rutė
Bijūnų g. 17
91225 Klaipėda, Lithuania
Tel.: (8 46) 39 87 29
E. paštas: jevgenija.rute@ku.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindiniai katedros partneriai