BDAR
Privatumo politika

Struktūra

Pastaruoju metu KUDPS vienija apie 9 proc. KU darbuotojų. Profsąjungai vadovauja pirmininkė doc. dr. Asta Balčiūnienė išrinkta visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame darbuotojų susirinkime (2019-05-24). KUDPS komitetą (be pirmininkės) sudaro 10 narių:

 • Dalia Kašinskienė (pavaduotoja)
 • Romualda Nikžentaitienė
 • Sandra Sirvidienė
 • prof. dr. Albinas Drukteinis
 • prof. dr. Ingrida Baranauskeinė
 • doc. dr. Marius Ščavinskas
 • Julius Donėla
 • Alvida Kilienė
 • Alvyda Obrikienė
 • Alvida Kilienė
 • Loreta Petravičienė
 • Julius Donėla

Ši komanda pagal išgales svarsto įvairius teisinius dokumentus (Švietimo šakos kolektyvinę sutartį, KU institucinius dokumentus, derasi su KU administracijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais, organizuoja streikus ar piketus (2019 m. įspėjamasis streikas KU), rūpinasi KUDPS narių socialiniais ir darbo santykių klausimais, bendradarbiauja su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinės sąjungos susivienijimu).

Ši veikla yra neapmokama ir remiasi tik savanorystės pagrindais. 1 proc. nuo atlyginimo nario mokesčio išskaičiuojamas iš visų be išimties KUDPS narių, nes neturint lėšų nebūtų įmanoma vykdyti KUDPS veiklos, be to, 30 proc. nario mokesčio pervedama LAMPSS – visas Lietuvos aukštąsias mokyklas vienijančiai ir joms LR Vyriausybės lygmeniu atstovaujančiai organizacijai. Kad ir nedideli, KUDPS finansiniai ištekliai valdomi labai atsakingai, kiekviename ataskaitiniame-rinkiminiame KUDPS susirinkime, vykstančiame kas treji metai, pateikiama išsami KUDPS veiklos ir finansinė ataskaita.