BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2024 m. Birželio 20 d.

PRO MEMORIA. Netekome Zitos Zasimauskienės

PRO MEMORIA

ZITA ZASIMAUSKIENĖ

(1954–2024)

      Netikėtai ir nelauktai į amžinąją kelionę iškeliavo ilgametė Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto darbuotoja Zita Zasimauskienė.

      Ji gimė 1954 m. birželio 23 d. Širvintų raj. Musninkų apyl. Kaimynėlių km. 1983 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetą ir įgijo Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybę.

      Nuo pat Klaipėdos universiteto įkūrimo dirbo Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros sekretore bei lektore. Daug metų dėstė Ekonomikos ir Vadybos studijų programų studentams Dokumentų valdymo dalyką.

      Ji buvo labai kruopšti, atsakinga, pareiginga, visada buvo pasirengusi padėti studentams bei katedros dėstytojams įvairiais jiems rūpimais klausimais. Labai mėgo savo darbą ir atsakingai rūpinosi Ekonomikos katedros reikalais.

      Ją nuolat lydėjo optimizmas, teigiamas požiūris į gyvenimą, noras kūrybiškai dirbti ir ilgai gyventi. Kolegų atmintyje ji išliks kaip nestokojanti intelektualaus humoro ir sąmojo.

      Labai mylėjo savo dukra Dianą, kuri baigė Klaipėdos universiteto Rinkodaros magistrantūros studijas. Paskutinių metų didžiausias rūpestis ir džiaugsmas buvo anūkėlė Karolina...

      Dalijamės skausmu ir reiškiame nuoširdžiausią užuojautą artimiesiems. Zitos atminimas tebūna amžinas kolegų ir studentų širdyse. Tesiilsi ramybėje.

Liūdi visa Fakulteto bendruomenė

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos