BDAR
Privatumo politika

Naujienos

Fakulteto studentams įdiegtas GEO5 geotechninio projektavimo programinis paketas

Klaipėdos Universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto studentams sėkmingai įdiegtas Fakulteto partnerių geotechninio projektavimo programinis paketas GEO5. Tai Čekijos statybos konstrukcijų inžinerijos programinės įrangos kūrėjų FINE software produktas.

Universitete studentai supažindinami su pagrindiniais geotechninio projektavimo sprendiniais konstruojant uostų krantinių, šlaitų stabilumo, sekliųjų pamatų, polių įrengimo ir daugelį kitų geotechninių projektavimo metodų bei uždavinių sprendimų. Tai galimybė profesionaliai suvokti pagrindinius uždavinius ir iškylančias problemas darbe su pamatų ir pagrindų projektavimu. Kiekvienas studentas – bakalauras ar magistrantas ruošia kursinius, baigiamuosius darbus panaudojant šios programinės įrangos labai plačias galimybes ir taip įtvirtina žinias apie studijuojamas temas. GEO5 programiniame pakete taikomi geotechniniai metodai naudotini ir priimtini visame pasaulyje dėl unikalios standartų ir dalinių veiksnių struktūros.

Nuoroda į partnerio internetinę svetainę: Finesoftware

PARAIŠKŲ PILDYMAS TIKSLINEI IŠMOKAI GAUTI 2022 M. RUDENS SEMESTRO METU

Prašymų priėmimo terminas tikslinei išmokai gauti 2022 m. rudens semestre yra nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. spalio 16 d. (įskaitinai). Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta rudens semestre nuo einamųjų metų lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Tikslines išmokas (184 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:
 •           pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 •           pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 •           pagal profesinių studijų programą;
 •           pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
 •           pagal trumpųjų studijų programą.


Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu. Prie informacinės sistemos "Parama" studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis,  elektroniniu arba mobiliu parašu. Prisijungęs turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė išmoka".

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta kas mėnesį, pavasario semestrą nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestrą – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

* jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Detalesnė informacija:

Asta Motiejūnienė, tel. (8 5) 205 3961, 8 615 17312, el.p. asta.motiejuniene@vsf.lt

Rašiklis ir dokumentas.jpeg

„JŪRINIŲ VILKIKŲ EKOLOGINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS NAUDOJANT SUSKYSTINTAS GAMTINES DUJAS“ APSIGYNĖ III PAKOPOS TRANSPORTO INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS DOKTORANTAS LUKAS NORKEVIČIUS

Rugpjūčio 29 dieną sėkmingai disertaciją tema „Jūrinių vilkikų ekologinių charakteristikų gerinimas naudojant suskystintas gamtines dujas“ apsigynė III pakopos Transporto inžinerijos studijų programos doktorantas Lukas Norkevičius. Mokslinio darbo vadovas – prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas.

Sveikiname doktorantą ir jo darbo vadovą ir linkime kuo didžiausios sėkmės tolesnėse veiklose.

•    Rugsėjo 1 d. 13 val, akademinių metų pradžios šventė 
        Klaipėdos universiteto aikštėje (Herkaus Manto g. 84) . 

•    14.30 val, bendra įvadinė paskaita pirmakursiams Aula 
        Magna korpuse (PC "Studlendas") .  

•    Rugsėjo 5 d. 11 val. įvadinė paskaita ir susitikimas su 
        administracija pirmo kurso studentams Jūros technologijų ir 
        gamtos mokslų fakultete (Bijūnų g. 17) 215 aud.

1 KURSO STUDENTAMS – PASIRENKAMŲJŲ STUDIJŲ DALYKŲ REGISTRACIJA 2022-2023 STUDIJŲ METAMS

9-08-2022

Kiekvienas bakalauro studijų pirmo kurso studentas privalo pasirinkti pasirenkamuosius studijų dalykus, kuriuos studijuos pirmame kurse. Rudens semestrui iš pateikto sąrašo reikia pasirinkti vieną dalyką, o pavasario semestrui – du dalykus.

Pasirenkamųjų dalykų registracija vyksta Klaipėdos universiteto tinklapyje adresu https://old.ku.lt/studijos/pasirenkamieji-dalykai/

Registracijos pradžia – 2022 m. rugpjūčio mėn. 22 d.

pabaiga – 2022 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

Svarbi informacija

 1. Pasirenkamus A ir B grupių studijų dalykus (A grupė skirta užsienio kalbų studijoms, B grupė – bendriesiems universitetiniams gebėjimams ugdyti ir kt. studijoms) studentas renkasi iš sąrašų, kuriuos fakultetų / institutų tarybų teikimu tvirtina rektorius.
 2. (1-4 (5) semestrais), kai studijų programų planuose numatyti pasirenkamieji A ir B studijų dalykai, studentas privalomai turi išklausyti Akademinės kalbos (lietuvių k.) studijų dalyką, priklausantį B grupei.
 3. A grupės studijų dalykų studijoms mažiausias grupės dydis – 10 studentų, o B grupės studijų dalykų studijoms – 30 studentų.

Daugiau informacijos apie pasirenkamus studijų dalykus rasite čia:

Tvarkos aprašas

Pasirenkamųjų studijų dalykų apimtys programose

Kontaktai

Sveikatos mokslų fakultetas (SvMF) – (8 46)  39 85 56, (8 46)  39 85 54
Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas (JTGMF) – (8 46)  39 86 80
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (BRIAI) – (8 46)  39 85 21
Jūros tyrimų institutas (JTI) – (8 46)  39 86 80
Socialinių mokslų fakultetas (SHMF) – (8 46)  39 86 06, (8 46)  39 86 56
Studijų tarnyba (8 46)  39 8923

Valdiklio blokas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi